Hikikomori termin määritelmä

Edeltävässä blogauksen kommenteissa tuli keskustelua hikikomori termin käytöstä ja määritelmästä. Myös laudoilla ja irkissä on hikkyilyn määritelmästä puhuttu paljon. Hikikomori-termin määritelmähän on sinäsä yksinkertainen: sosiaalisesti eristäytynyt henkilö. Määrittelyn hankala osuus on se, että kuinka vakavasti eristäytynyt ja mistä syistä.

Nykyisen tiedonhaun perusteoksessa eli Wikipedian-artikkelissa on lätkitty mistä sattuu lähteistä ja osa on ristiriidassa keskenään. Osa lähteistä on ”paheksutaan ja kauhistellaan” tyylisiä lyhyitä uutisia. Summauksena voi todeta hikikomori on vakava mielenterveydellinen ongelma, joka voi johtua ujoudesta, masennuksesta, stressistä, persoonallisuushäiriöstä, autismista tai psykoosista. Se on samalla kansanliike ankaraa Japanin yhteiskuntajärjestelmää vastaan, jossa nuoret kieltäytyvät osallistumasta sairaaseen yhteiskuntaan. Vakavuus vaihtelee täydellisestä huoneeseen eristäytymisestä siihen että tekee etätöitä. Hikikomori on ennen kaikkea miesten ongelma. Mutta kuten edellisessä blogauksessa tuli ilmi, hikikomori-ilmiö koskee myös naisia. Heidän eristäytymistään ei vain pidetä ongelmana. Koskeeko tämä ilmiö vain Japania? Tutkijoiden mielestä kyllä, mutta he edustavatkin nihonjinronia, joka mielestäni on täyttä roskaa. Nihonjinron on tutkimustapa uskonto, joka lähtee siitä että Luvattu Maa ja sen herrarotu ovat oikeasti Auringon Jumalan valitsema kansa ja he poikkeavat muista ihmisistä, koska historia, eristynyt saarivaltio, eristynyt rotu, uniikki ilmasto ja ties mitä. Jokaisella valtiolla ja kansalla on omat erityispiirteensä, eikä Japani kaikesta huolimatta ole poikkeus.

Jos olet missannut "hikkytyty" mangan niin googlaa "It's not my fault that I'm not popular"

Hikikomori-ilmiö Suomessa

Suomessahan on nuoria, jotka eivät halua työskennellä. Yritysjohtajat ja poliitikot kritisoivat tätä ilmiötä säännöllisin väliajoin. Heitähän voidaan kutsua hikikomoreiksi, koska he eristävät itsensä yhteiskunnasta ja kieltäytyvät osallistumasta siihen muuta kuin tukien nostamisen, terveydenhuollon ynnä muiden etujen hyödyntämistä lukuun ottamatta. Nuorten kapinointi vallitsevia yhteiskuntaoloja vastaan on kuitenkin aika yleinen ilmiö, joten en lähtisi hikikomoria tältä pohjalta määrittelemään.

Tässä nousee esille myös se, että ylläkuvattu eristäytyminen on tahdon alaista, tietoinen valinta. Mielenterveysongelmista johtuva eristäytyminen on tahdosta riippumatonta. Miksi hikikomori termiin liittyy niin monia eri mielenterveysongelmia? Koska sehän on mielenterveysongelmien yksi lähtökohdista ja perusoireista, että sosiaaliset suhteet kärsivät ja ilman hoitoa nämä sairaudet johtavat eristäytymiseen. Tuntuisi kuitenkin oudolta luokitella kaikki mielenterveysongelmaiset hikikomoreiksi.

Onko hikikomori synonyymi introvertille ihmiselle? Nähdäkseni ei, vaikka hikikomoreihin lukeutuu epäilemättä tällaisiakin tyyppejä, kuten aikaisemmin muotoilin. Ulospäin suuntautunut temperamenttipiirre ei suojaa yhteiskunnallisilta paineilta tai mielenterveysongelmilta. Nähdäkseni hikikomori onkin käyttäytymistä kuvaava termi. Wikipediasta puuttuu kaikista mahdollisista listatuista asioista Otaku. Tämä on tärkeää kun lähdemme määrittelemään hikikomoria termiä Suomessa. Termi on käytössä Suomessa lähinnä Internetissä, vaikka on siitä muutama kauhisteleva kirjoitus lehdissäkin julkaistu. Japanilaisena terminä se on levinnyt yleisen käytännön mukaisesti kakkoselta neloselle, josta se on edelleen levinnyt suomilaudoille.

/hikky/ lauta on kuulunut suomilautojen vakiokalustoon jo pitkään. Mutta 4chanissa eikä tietääkseni myöskään futabassa ei ole erillistä hikky lautaa. Miksi ei? Koska se on perusolettamus, että kaikki noissa paikoissa lurkkaavat ovat hikkyjä. /a/ssa ja /v/ssä on säännöllisesti samoja lankoja mitä näemme suomalaisessa /hikky/ssä. Miksi Suomessa on pitänyt hikkylangat siivota pois erilliselle laudalleen? Suomalaiset animefanit ja videopelaajat ovat niin alfaa porukkaa, että hikkylangat on pitänyt siirtää pois heidän silmiään likaamasta. Vitsit sikseen, nähdäkseni kyse on heikosta itsetunnosta, käytöstapojen puutteesta ja rehellisyydestä. Aiheutui niin suuria aiheeseen liittymättömiä paskamyrskyjä, että erotus oli tehtävä. Tietenkään kaikki laudoilla lurkkaavat eivät ole hikkyjä, edes futaballa. Suomalaiset ovat kuitenkin epävarmoja sosiaalisesta statuksestaan, joten pelkkä kaveripiirissä alfailuilla kerskuminen ei riitä vaan jopa anonyymillä internetin keskustelupalstalla pitää tätä todistelua jatkaa. Käytöstapojen puute johtaa siihen, että ei viitsitä perehtyä lautakulttuuriin. Vaikka keskustelussa ei ole sääntöjä, se ei tarkoita ettei siellä ole yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja. Rehellisyys on myös suomalaisia vaivaa piirre. Vaikka et ole hikky, voit esittää sellaista ja sinun oletetaan esittävän sellaista. Tämä rehellisyys johtaa myös siihen, että otetaan todesta kaikki mitä sattuu laudoilta löytymään ja kapsahdetaan jokaiseen trolliin. Hauskaksi vastailmiöksi on kehittynyt suomilaudoilla ennaltaehkäisevä hyökkäys eli epäillään aivan kaikkea trolliksi. Tässä näkyy myös se käytöstapojen puute. Ei sillä ole väliä onko se trolli vai ei.

Jos et muista so ronery ;_; lankoja /a/ssa niin... et ole menettänyt mitään tärkeää

Tästä hikky-laudan eristämisestä johtuen meillä on siis nyt ihmisiä, jotka kutsuvat itseään hikkyiksi vaikka eivät ole otakuja tai katso animea. Hikikomori (tai hikikomero) termi on yleistynyt käyttöön. Pahimmillaan näkee jopa näitä ”tuli perjantaina biletettyä niin paljon että ei jaksannut lauantaina enää ja jäin kotiin hikkyileen”. Tämä luultavasti sen takia, että yleisyydestään huolimatta Suomessa ei ole hyvää termiä sille, että jäät yksin kotiin katsomaan telkkaria ja seikkailemaan netissä. Termit ”kotona jumittaminen”, ”kodinvartija” ”kalsarikännit”, ”krapulapäivä” tai ”kotiin hautautuminen” tarkoittavat muutakin, eivätkä korosta nettiaspektia siinä missä hikkyily. Laudoista on tullut suosittuja ja /sopo/ taitaa olla suosituin lauta ylilaudalla. Tämä kaikki on johtanut siihen, että hikikomori on saanut Suomessa omanlaisensa merkityksensä.

Welcome to N.H.K anime teki hikikomori-termistä suositun, joten olisi luonnollista määritellä hikikomorin tarkka olemus internetissä tämän pohjalta. Mutta tässä se hankaluus tuleekin. Onko Satou hikikomori? Hän pyörittää kolmea tyttöä, hänellä on paras kaveri, hän harrastaa valokuvausta, vääntää monenlaista projektia, poistuu usein talosta ja käy seuramatkalla saarella. Hänellä on toki mielenterveydellisiä ongelmia ja on usein aika säälittävä kaveri. Mutta hän ei ole mikään äärihikky täysin eristäytyneenä huoneeseen, johon ruoka kannetaan oven eteen. Tällainen kaverikin sarjassa esiintyy, mutta hän ei ole saanut sen suurempaa huomiota.

Voidaanko koulussa/töissä käyvät laskea hikkyiksi? Mielestäni kyllä, jos koulussa jatkaa eristäytymistä ja työt ovat joko etätöitä tai muuten sellaisia, ettei turhia ihmiskontakteja tule. Kuulemani mukaan postinjakaja on hikkyin ammatti. Näin ollen en katso että kaikkien hikkyjen pitäisi olla NEETtejä, vaikka nämä kaksi käsitettä usein kulkevat käsi kädessä. Suomessa ei hemmottelevia äitejä ole, joten kaupassa käynti, sossussa vierailu tai muutenkaan ulkona käyminen ei vie hikkystatusta. Suomalainen sosiaaliturva toiminee (ei varma tieto, miksi olisin perehtynyt japanilaiseen sosiaaliturvajärjestelmään?) eri tavalla kun japanilainen, joten japanilaista ja suomalaista hikkyä ei kannata verrata toisiinsa tältä osalta. Kavereita voi olla kuten japanilaisessakin määritelmässä, mutta näinä facebook-aikoina kaverin määritelmä on aika epäselvä.

Kasuaalit pilaavat kaiken

Henkilökohtainen mielipiteeni on, että hikikomori termi on niille eristäytyjille, jotka harrastavat japanijuttuja tai vähintään grindaavat nettiropeja. Laudoilla pyöriminen on myös vaadittu käyttäytymispiirre. ”Kotini on hautani” dokumentissa esitellyt tytyt eivät näin olisi hikikomoreita, koska he eivät lautailleet(?) ja katsoivat ja pelasivat KASUAALIPASKAA. Heitä voisi kutsua vaikkapa kotiinsa hautautujiksi.

TL;DR: Hikikomori on erittäin laaja käsite. Minun kirjanpidossani hikikomori = /a/nonyymi.